Actie Bescherm polder Nijenrode!
Nog minder natuur in Breukelen?

Universiteit Nyenrode heeft samen met de gemeente Breukelen plannen gemaakt voor een drastische uitbreiding en nieuwe invulling van Nijenrode. Deze plannen zijn 11 oktober 2010 openbaar gemaakt en zullen na 22 november 2010 door de gemeente goedgekeurd worden. Het plan zal de natuur, de openbare ruimte en het cultuurhistorisch erfgoed in Breukelen drastisch aantasten.

De plannen:

 • De komende 20 jaar wil Nyenrode 29.000 vierkante meter bijbouwen (is nu 18.000) met 1.000 parkeerplaatsen extra (is nu 1.133)
 • Het weidegebied aan de zuidzijde wordt opgeofferd voor 4 gebouwen van 4 verdiepingen hoog (16 meter) en minimaal 1000 parkeerplaatsen
 • De bouw van een hotel van 160 kamers
 • Paden en waterpartijen omvormen tot wegen en watergangen
 • Dit alles onder de dekmantel van het behoud van de natuur

De gevolgen:

 • Minder natuur in Breukelen: aantasting van polder Nijenrode
 • De aanwezige dieren zullen verdwijnen o.a. de ree, de ooievaar, de  buizerd, de uil
 • Aantasting van de cultuurhistorische en ecologische waarde Nijenrode
 • Aantasting van de beschermde dorpsgezichten ‘de Vecht ten zuiden van Breukelen met uitzicht op de theekoepel, inrijhek en botenhuis van Nijenrode’ door bebouwing van 4 gebouwen van 4 verdiepingen hoog (16 meter) en minimaal 1000 extra parkeerplaatsen
 • De komende 20 jaar veel overlast door sloop- en bouwactiviteiten Universiteit Nyenrode
 • Verslechterde verkeersdoorstroming tussen Breukelen en Maarssen
 • Verdere verslechtering luchtkwaliteit Breukelen
 • Lichtvervuiling: alle gebouwen en wegen op het landgoed baden de gehele nacht in een zee van licht

Gemeente Breukelen:

 • De meerderheid in de gemeenteraad keurt deze plannen goed!
 • Informeert u als belanghebbende slecht!!
 • Wil deze plannen 22 november 2010 aannemen, terwijl op 24 november de verkiezingen zijn voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht!!!

Deze website is het initiatief van een groep verontruste burgers uit Breukelen.
Ons doel is de gemeenschap te informeren en belanghebbenden te activeren.

Bezwaar maken!

 • Download een bezwaarschrift van deze website (beschikbaar vanaf donderdagavond 11 november/vrijdag 12 november) en stuur deze vóór 22 november 2010 naar het college van burgemeesters en wethouders van Breukelen, Postbus 116, 3620 AC Breukelen.
  Bezwaarschrift downloaden »
 • Wilt u deze actie steunen en op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen, laat dan uw naam en e-mail adres achter door hier te klikken of stuur deze gegevens naar beschermpoldernijenrode@live.nl o.v.v. ‘Ik ben tegen de uitbreidingsplannen van gemeente Breukelen en Universiteit Nyenrode’ . Uw e-mail wordt beslist niet gebruikt voor andere doeleinden!

Zie ook:
Artikel VAR 11-11-2010 »
Artikel VAR 18-11-2010 »
Ingezonden bezwaar gevolge procedure 17-11-10 »